@amm.argentina

As.Medalla Milagrosa Argentina @amm.argentina

27 NOV 1830 fue la 2a. Aparición de la Virgen María a Sta. Catalina Labouré y le mostró una Medalla Milagrosa que debía mandar acuñar y difundir. ⛪️✝️

http://graciasmedallamilagrosa.blogspot.com.ar/

En el día del Señor, te pedimos Santa Madre de Dios, nos guíes a tu Hijo Jesucristo. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++No dia do Senhor, pedimos a Santa Mãe de Deus, que nos guia para o seu Filho Jesus Cristo. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++On the day of the Lord, we ask Holy Mother of God, you guide us to your Son Jesus Christ. Amen
+++++++++++++++++++++++++++++في يوم الرب، نطلب الدة الله القديسة، أنت ترشدنا إلى ابنك يسوع المسيح. آمين
++++++++++++++++++++++++++++++++
@amm.argentina

En el día del Señor, te pedimos Santa Madre de Dios, nos guíes a tu Hijo Jesucristo. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++No dia do Senhor, pedimos a Santa Mãe de Deus, que nos guia para o seu Filho Jesus Cristo. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++On the day of the Lord, we ask Holy Mother of God, you guide us to your Son Jesus Christ. Amen +++++++++++++++++++++++++++++في يوم الرب، نطلب الدة الله القديسة، أنت ترشدنا إلى ابنك يسوع المسيح. آمين ++++++++++++++++++++++++++++++++

Madre Milagrosa protege y bendice nuestro fin de semana. PJNS. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mãe Milagrosa proteja e abençoe nosso fim de semana. PJNS. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Mother protect and bless our weekend. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mère Miraculeuse protéger et bénisse notre week-end. PJNS. Amen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++Madre Miracolosa protegga e benedica il nostro weekend. PJNS. Amen
++++++++
@amm.argentina

Madre Milagrosa protege y bendice nuestro fin de semana. PJNS. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mãe Milagrosa proteja e abençoe nosso fim de semana. PJNS. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Mother protect and bless our weekend. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mère Miraculeuse protéger et bénisse notre week-end. PJNS. Amen +++++++++++++++++++++++++++++++++++Madre Miracolosa protegga e benedica il nostro weekend. PJNS. Amen ++++++++

Santa Madre Milagrosa protégenos y bendícenos este día. PJNS. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe nos proteja e nos abençoe este dia. PJNS. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother protect us and bless us this day. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère nous protège et nous bénisse ce jour. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Miracolosa Santa Madre ci protegga e benedica noi questo giorno. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++ #sigueme #followme #segueme #souismoi #seguirme
@amm.argentina

Santa Madre Milagrosa protégenos y bendícenos este día. PJNS. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe nos proteja e nos abençoe este dia. PJNS. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother protect us and bless us this day. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère nous protège et nous bénisse ce jour. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Miracolosa Santa Madre ci protegga e benedica noi questo giorno. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++ #sigueme #followme #segueme #souismoi #seguirme

Míranos oh Milagrosa, míranos Madre de amor, pues si Tú nos miras tu Hijo nos mirará. Amén #medallamilagrosa ++++++++++++++++++++++++Veja-nos oh Milagrosa, olhe para nós Mãe de amor, porque se você olhar para nós, o seu Filho, vai olhar para nós. Amém  #medalhamilagrosa +++++++++++Look at us oh Milagrosa, look at us Mother of love, because if you look at us, your Son will look at us. Amen #miraculousmedal ++++++++++++++++++++Regardez-nous Milagrosa oh, nous regarder Mère de l'amour, parce que si vous regardez votre Fils, nous allons examiner nous. Amen #médaillemiraculeuse
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@amm.argentina

Míranos oh Milagrosa, míranos Madre de amor, pues si Tú nos miras tu Hijo nos mirará. Amén #medallamilagrosa ++++++++++++++++++++++++Veja-nos oh Milagrosa, olhe para nós Mãe de amor, porque se você olhar para nós, o seu Filho, vai olhar para nós. Amém #medalhamilagrosa +++++++++++Look at us oh Milagrosa, look at us Mother of love, because if you look at us, your Son will look at us. Amen #miraculousmedal ++++++++++++++++++++Regardez-nous Milagrosa oh, nous regarder Mère de l'amour, parce que si vous regardez votre Fils, nous allons examiner nous. Amen #médaillemiraculeuse +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Santa Madre Milagrosa, protege y bendice a nuestros enfermos y dales la Gracia de sanación. PJNS. Amén +Milagrosa Santa Mãe, proteja e abençoe nossos doentes e dar-lhes as Graças de sanação. PJNS. Amém +Miraculous Holy Mother, protect and bless our patients and give them the Grace of healing. PJNS. Amen +Miraculeuse Sainte Mère, de protéger et de bénir nos patients et de leur donner les Graces de guérison+Miracolosa Santa Madre, protegga e benedica i nostri pazienti e dare loro le Grazie di guarigione. PJNS. Amen +
@amm.argentina

Santa Madre Milagrosa, protege y bendice a nuestros enfermos y dales la Gracia de sanación. PJNS. Amén +Milagrosa Santa Mãe, proteja e abençoe nossos doentes e dar-lhes as Graças de sanação. PJNS. Amém +Miraculous Holy Mother, protect and bless our patients and give them the Grace of healing. PJNS. Amen +Miraculeuse Sainte Mère, de protéger et de bénir nos patients et de leur donner les Graces de guérison+Miracolosa Santa Madre, protegga e benedica i nostri pazienti e dare loro le Grazie di guarigione. PJNS. Amen +

¡Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Vos! Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós! Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee! Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recorra à vous! Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! Amen
@amm.argentina

¡Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Vos! Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós! Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee! Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recorra à vous! Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! Amen

Santa Madre de Fátima , protege y bendice nuestra semana. PJNS. Amén +++++++++++++++++++++Fátima Santa Mãe, proteja e abençoe a nossa semana. ++++++++++++++++++++++++++++++Fátima Holy Mother, protect and bless our week. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Fátima Sainte Mère, de protéger et de bénir notre semaine. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++
@amm.argentina

Santa Madre de Fátima , protege y bendice nuestra semana. PJNS. Amén +++++++++++++++++++++Fátima Santa Mãe, proteja e abençoe a nossa semana. ++++++++++++++++++++++++++++++Fátima Holy Mother, protect and bless our week. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Fátima Sainte Mère, de protéger et de bénir notre semaine. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++

En el día del Señor, te pedimos Santa Madre de Dios, nos guíes a tu Hijo Jesucristo. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++No dia do Senhor, pedimos a Santa Mãe de Deus, que nos guia para o seu Filho Jesus Cristo. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++On the day of the Lord, we ask Holy Mother of God, you guide us to your Son Jesus Christ. Amen
+++++++++++++++++++++++++++++في يوم الرب، نطلب الدة الله القديسة، أنت ترشدنا إلى ابنك يسوع المسيح. آمين
++++++++++++++++++++++++++++++++
@amm.argentina

En el día del Señor, te pedimos Santa Madre de Dios, nos guíes a tu Hijo Jesucristo. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++No dia do Senhor, pedimos a Santa Mãe de Deus, que nos guia para o seu Filho Jesus Cristo. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++On the day of the Lord, we ask Holy Mother of God, you guide us to your Son Jesus Christ. Amen +++++++++++++++++++++++++++++في يوم الرب، نطلب الدة الله القديسة، أنت ترشدنا إلى ابنك يسوع المسيح. آمين ++++++++++++++++++++++++++++++++

Madre Milagrosa protege y bendice nuestro fin de semana. PJNS. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mãe Milagrosa proteja e abençoe nosso fim de semana. PJNS. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Mother protect and bless our weekend. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mère Miraculeuse protéger et bénisse notre week-end. PJNS. Amen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++Madre Miracolosa protegga e benedica il nostro weekend. PJNS. Amen
++++++++
@amm.argentina

Madre Milagrosa protege y bendice nuestro fin de semana. PJNS. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mãe Milagrosa proteja e abençoe nosso fim de semana. PJNS. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Mother protect and bless our weekend. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mère Miraculeuse protéger et bénisse notre week-end. PJNS. Amen +++++++++++++++++++++++++++++++++++Madre Miracolosa protegga e benedica il nostro weekend. PJNS. Amen ++++++++

Santa Madre Milagrosa protégenos y bendícenos este día. PJNS. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe nos proteja e nos abençoe este dia. PJNS. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother protect us and bless us this day. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère nous protège et nous bénisse ce jour. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Miracolosa Santa Madre ci protegga e benedica noi questo giorno. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++ #sigueme #followme #segueme #souismoi #seguirme
@amm.argentina

Santa Madre Milagrosa protégenos y bendícenos este día. PJNS. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe nos proteja e nos abençoe este dia. PJNS. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother protect us and bless us this day. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère nous protège et nous bénisse ce jour. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Miracolosa Santa Madre ci protegga e benedica noi questo giorno. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++ #sigueme #followme #segueme #souismoi #seguirme

Míranos oh Milagrosa, míranos Madre de amor, pues si Tú nos miras tu Hijo nos mirará. Amén #medallamilagrosa ++++++++++++++++++++++++Veja-nos oh Milagrosa, olhe para nós Mãe de amor, porque se você olhar para nós, o seu Filho, vai olhar para nós. Amém  #medalhamilagrosa +++++++++++Look at us oh Milagrosa, look at us Mother of love, because if you look at us, your Son will look at us. Amen #miraculousmedal ++++++++++++++++++++Regardez-nous Milagrosa oh, nous regarder Mère de l'amour, parce que si vous regardez votre Fils, nous allons examiner nous. Amen #médaillemiraculeuse
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@amm.argentina

Míranos oh Milagrosa, míranos Madre de amor, pues si Tú nos miras tu Hijo nos mirará. Amén #medallamilagrosa ++++++++++++++++++++++++Veja-nos oh Milagrosa, olhe para nós Mãe de amor, porque se você olhar para nós, o seu Filho, vai olhar para nós. Amém #medalhamilagrosa +++++++++++Look at us oh Milagrosa, look at us Mother of love, because if you look at us, your Son will look at us. Amen #miraculousmedal ++++++++++++++++++++Regardez-nous Milagrosa oh, nous regarder Mère de l'amour, parce que si vous regardez votre Fils, nous allons examiner nous. Amen #médaillemiraculeuse +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Santa Madre de Luján, ruega por nuestra Patria y danos tu protección. Amén +
@amm.argentina

Santa Madre de Luján, ruega por nuestra Patria y danos tu protección. Amén +

Santa Madre Milagrosa, protege y bendice a nuestros enfermos y dales la Gracia de sanación. PJNS. Amén +Milagrosa Santa Mãe, proteja e abençoe nossos doentes e dar-lhes as Graças de sanação. PJNS. Amém +Miraculous Holy Mother, protect and bless our patients and give them the Grace of healing. PJNS. Amen +Miraculeuse Sainte Mère, de protéger et de bénir nos patients et de leur donner les Graces de guérison+Miracolosa Santa Madre, protegga e benedica i nostri pazienti e dare loro le Grazie di guarigione. PJNS. Amen +
@amm.argentina

Santa Madre Milagrosa, protege y bendice a nuestros enfermos y dales la Gracia de sanación. PJNS. Amén +Milagrosa Santa Mãe, proteja e abençoe nossos doentes e dar-lhes as Graças de sanação. PJNS. Amém +Miraculous Holy Mother, protect and bless our patients and give them the Grace of healing. PJNS. Amen +Miraculeuse Sainte Mère, de protéger et de bénir nos patients et de leur donner les Graces de guérison+Miracolosa Santa Madre, protegga e benedica i nostri pazienti e dare loro le Grazie di guarigione. PJNS. Amen +

¡Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Vos! Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós! Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee! Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recorra à vous! Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! Amen
@amm.argentina

¡Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Vos! Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós! Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee! Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recorra à vous! Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! Amen

Santa Madre Milagrosa, protege y bendice nuestra semana. PJNS. Amén +++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe, proteja e abençoe a nossa semana. ++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother, protect and bless our week. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère, de protéger et de bénir notre semaine. PJNS. Amen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++خارقة الأم المقدسة وحمايتها ويبارك اسبوعنا. PJNS. آمين
++++++++++++++++++++++++++++++++
@amm.argentina

Santa Madre Milagrosa, protege y bendice nuestra semana. PJNS. Amén +++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe, proteja e abençoe a nossa semana. ++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother, protect and bless our week. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère, de protéger et de bénir notre semaine. PJNS. Amen +++++++++++++++++++++++++++++++++++++خارقة الأم المقدسة وحمايتها ويبارك اسبوعنا. PJNS. آمين ++++++++++++++++++++++++++++++++

Madre Milagrosa siempre junto a tu Hijo nuestro Salvador+++++++++ Mãe Milagrosa sempre com seu Filho nosso Salvador +++++++++ Miraculous Mother always with your Son our Savior +++++++++ Mère miraculeuse toujours avec ton fils notre Sauveur +++++++++ الأم المعجزة دائما مع ابنك المنقذ +++++++++
@amm.argentina

Madre Milagrosa siempre junto a tu Hijo nuestro Salvador+++++++++ Mãe Milagrosa sempre com seu Filho nosso Salvador +++++++++ Miraculous Mother always with your Son our Savior +++++++++ Mère miraculeuse toujours avec ton fils notre Sauveur +++++++++ الأم المعجزة دائما مع ابنك المنقذ +++++++++

Madre Milagrosa protege y bendice nuestro fin de semana. PJNS. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mãe Milagrosa proteja e abençoe nosso fim de semana. PJNS. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Mother protect and bless our weekend. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mère Miraculeuse protéger et bénisse notre week-end. PJNS. Amen
+++++++++++++++++++++++++++++++++++Madre Miracolosa protegga e benedica il nostro weekend. PJNS. Amen
++++++++
@amm.argentina

Madre Milagrosa protege y bendice nuestro fin de semana. PJNS. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mãe Milagrosa proteja e abençoe nosso fim de semana. PJNS. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Mother protect and bless our weekend. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Mère Miraculeuse protéger et bénisse notre week-end. PJNS. Amen +++++++++++++++++++++++++++++++++++Madre Miracolosa protegga e benedica il nostro weekend. PJNS. Amen ++++++++

Santa Madre Milagrosa protégenos y bendícenos este día. PJNS. Amén
++++++++++++++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe nos proteja e nos abençoe este dia. PJNS. Amém
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother protect us and bless us this day. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère nous protège et nous bénisse ce jour. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++Miracolosa Santa Madre ci protegga e benedica noi questo giorno. PJNS. Amen
++++++++++++++++++++++++++++++++ #sigueme #followme #segueme #souismoi #seguirme
@amm.argentina

Santa Madre Milagrosa protégenos y bendícenos este día. PJNS. Amén ++++++++++++++++++++++++++++++++Milagrosa Santa Mãe nos proteja e nos abençoe este dia. PJNS. Amém ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculous Holy Mother protect us and bless us this day. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Miraculeuse Sainte Mère nous protège et nous bénisse ce jour. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++Miracolosa Santa Madre ci protegga e benedica noi questo giorno. PJNS. Amen ++++++++++++++++++++++++++++++++ #sigueme #followme #segueme #souismoi #seguirme

Next